Historisch museum van Trento

Camping village Laghi di Lamar

De mogelijkheid van een relatie met het verleden bestaat ook omdat er musea zijn, bevoorrechte plaatsen voor conservering, overdracht, maar ook de productie van individueel en collectief geheugen. Een museum is inderdaad het resultaat van op documenten berustende aangelegenheden, die de aanname inhouden van één of meer interpretatieve standpunten, waarvan het verzamelen en selecteren van bronnen afhankelijk is. Ook dit museum, dat de geschiedenis van Trentino vanaf het einde van de 18e eeuw tot de tweede naoorlogse periode documenteert, weerspiegelt verschillende gezichtspunten die verbonden zijn aan historiografische hypotheses en welomschreven historische momenten. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog bevorderden de Legione Trentina en de gemeente Trento, naar een idee van Cesare Battisti, de oprichting van een Museum van het Risorgimento (Herrijzenis). Het museum, dat in 1923 werd geopend in de zalen van Castelvecchio (in het kasteel Buonconsiglio), weerspiegelde – in het soort documentatie dat werd verzameld en tentoongesteld – het sterke patriottisme dat Trentino in die tijd verbond met Italië, waar het na de nederlaag van Oostenrijk aan het eind van de Eerste Wereldoorlog bij was gevoegd. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de documentatie verrijkt zodat de gebeurtenissen, die verband hielden met dat conflict en verzet, werden begrepen. Het museum werd dan omgedoopt tot Museum van het “Risorgimento” (Herrijzenis) en de strijd voor de vrijheid. In 1985 werd het Museum verplaatst van de zalen van Castelvecchio naar het huidige gebouw van de voormalige Marangonerie. Bij deze gelegenheid werd de expositie opnieuw ingericht, waarbij de voorkeur werd gegeven aan een thematische tentoonstelling en er enkele onderwerpen uit de economische en sociale geschiedenis werden opgenomen, die nooit eerder waren gedocumenteerd. In 1995 kreeg het museum de naam van Historisch Museum van Trento, geschikter om zowel de regionale dimensie als de geschiedenis en herinnering van niet alleen de grote hoofdrolspelers maar ook van de gewone mensen te vertegenwoordigen. Het Museum werd daarom opnieuw geïnterpreteerd volgens de meest recente historiografische criteria, waarbij ook gebruik werd gemaakt van nieuwe briefdocumenten en herdenkingsdocumenten.

DELEN OP

Ontdek de omgeving

Menu